Cụm Thi đua số 6 (Văn hoá - Xã hội) sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm

Cập nhật lúc: 19:59 04/07/2018

Vừa qua, tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Cụm Thi đua số 6 (Khối Văn hóa – Xã hội) đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018.

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo, Văn phòng các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội (Khối trưởng), Giáo dục và Đào tạo (Khối phó), Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

ảnh: Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, công tác thi đua của Cụm đã được quan tâm, các đơn vị trong Cụm đã có những nội dung, chương trình, kế hoạch phát động thi đua thiết thực, cụ thể phù hợp với đặc thù của từng đơn vị thành viên nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo được mối quan hệ gắn kết, hỗ trợ học hỏi lẫn nhau. Qua đó nâng cao hiệu quả, vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng, để từ đó phát huy kết quả đạt được các đơn vị trong Cụm sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng ngành nói riêng, trong Cụm thi đua nói chung, cổ vũ, động viên cán bộ công chức, người lao động vươn lên khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các nội dung đã ký kết giữa các đơn vị thành viên trong Cụm năm 2018, góp phần thúc đẩy kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh./.

 

Võ Phượng