Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo

Cập nhật lúc: 08:43 20/09/2019

Ngày 13 tháng 9 năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3171/QĐ-BVHTTDL về thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

Theo Quyết định, đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử đặt tại Thanh tra Bộ để tiếp nhận các thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Số điện thoại đường dây nóng (tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo trong giờ hành chính): điện thoại cố định: 024.39437610 - điện thoại di dộng: 0904.342.536

Địa chỉ hộp thư điện tử : duongdaynong@bvhttdl.gov.vn (tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo 24/24 giờ).

Thanh tra Bộ có trách nhiệm xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của đường dây nóng và hộp thư điện tử; bố trí cán bộ trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng, hộp thư điện tử; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý, trả lời các phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực thuộc phạm vụ quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, cuối năm và khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình, báo cáo với lãnh đạo Bộ.

Các cơ quan báo, tạp chí của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm đăng tải số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử trên trang nhất, trang bìa để người dân, doanh nghiệp nắm bắt được các thông tin về đường dây nóng.

Dương Duy