Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo xây dựng hai văn bản quan trọng

Cập nhật lúc: 07:46 06/04/2018

Chiều 4/4, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi làm việc với Cục Văn hóa cơ sở về Dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế thể thao” và Dự thảo Nghị định quy định về “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cùng tham gia buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở đã báo cáo về hai văn bản đang được Cục xin ý kiến các Bộ, ban, ngành liên quan để điều chỉnh, hoàn thiện.
Theo đó, với Chỉ thị "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế thể thao”, bà Ninh Thị Thu Hương cho biết, Dự thảo Chỉ thị đặt vấn đề vì sao phải ban hành Chỉ thị, nêu ra thực trạng các thiết chế thể thao hiện nay ở các địa phương thiếu đồng bộ, hoạt động chưa hiệu quả. Cần có Chỉ thị để các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn đến hệ thống các thiết chế này. Chỉ thị cũng chỉ ra những nguyên nhân khiến các thiết chế thể thao hoạt động chưa hiệu quả và đưa ra các giải pháp khắc phục.

 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, Chỉ thị cần đưa ra các nội dung cốt lõi, trong đó chú trọng hai vấn đề: Thứ nhất là các thiết chế thể thao ở các địa phương còn thiếu, chưa tương xứng với sự phát triển của kinh tế, xã hội. Thứ hai là nâng cao chất lượng sử dụng các thiết chế thể thao hiện có ở các địa phương.

Theo Bộ trưởng, xây dựng Dự thảo Chỉ thị phải xác định hai vấn đề này, từ đó triển khai những nội dung theo từng vấn đề. Trong đó, việc thiếu các thiết chế thể thao cần có những giải pháp như: yêu cầu các địa phương dành quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; đặc biệt lưu ý đến các khu dân cư, các khu công nghiệp...Dành nguồn vốn để xây dựng các thiết chế, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư...
Với việc nâng cao chất lượng sử dụng các thiết chế thể thao, cần đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hình thức hoạt động, tăng cường xã hội hóa, nâng cao nhận thức của người dân...Đặc biệt, các địa phương cần đưa ra cơ chế quản lý thống nhất để sử dụng hiệu quả các thiết chế.
Ngoài các nội dung chính, Chỉ thị cũng cần nêu nhiệm vụ của các cấp để thực hiện Chỉ thị.
Trên tinh thần nội dung này, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu Cục Văn hóa cơ sở tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội dung của Chỉ thị.

 Đối với Dự thảo Nghị định quy định về “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, mục đích của Nghị định là nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Nghị định tập trung chủ yếu vào các tiêu chí, nhóm tiêu chí để xét danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa. Trong đó có các tiêu chí bắt buộc, tiêu chí khuyến khích để cộng điểm hay tiêu chí bị điểm liệt... Trên cơ sở đó, các địa phương sẽ xây dựng các mức thang điểm cho phù hợp với 100 điểm cho các tiêu chí được đề ra.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, các tiêu chí phải cụ thể, dễ hiểu, có tiêu chí mang tính nguyên tắc, cốt yếu, bản chất, nhưng cũng cần có những tiêu chí tương đối, phù hợp với thực tiễn đời sống, thể  hiện bản sắc con người Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu Cục Văn hóa cơ sở tiếp tục xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan, các địa phương để hoàn thiện Dự thảo Nghị định./.

 

Theo cinet.vn