Bế mạc Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX

Cập nhật lúc: 21:48 08/12/2017

Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, dưới sự chủ trì của đồng chí Y Biêr Niê, và sự tham dự của 79 đại biểu HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng.

Đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu giải trình ý kiến của đại biểu

Kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh là Kỳ họp cuối năm 2017 nên các đại biểu đã giành nhiều thời gian để thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020. Tại Kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề “về việc chấp hành pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và việc giao đất, giao rừng để thực hiện các dự án nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Đây là nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu và cử tri trong tỉnh nên các vị đại biểu đã thảo luận sôi nổi, phân tích kỹ và bổ sung nhiều ý kiến xác đáng vào Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực. Trên cơ sở kết quả giám sát, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp hành pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và việc giao đất, giao rừng để thực hiện các dự án nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó, đặt ra 9 nhóm giải pháp cụ thể đối với UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan, nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém và thực hiện các kiến nghị, đề xuất, để đẩy mạnh việc thực thi chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và việc giao đất, giao rừng để thực hiện các dự án nông, lâm nghiệp.

Các đại biểu thông qua nghị quyết của Kỳ họp

Trên cơ sở thảo luận, xem xét kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình, đề án với sự nhất trí và quyết tâm cao, Kỳ kọp đã quyết định thông qua 11 nghị quyết; trong đó có 7 nghị quyết có liên quan về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2018 và các cơ chế, chính sách quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Đặc biệt, trong phiên thảo luận đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đã tiếp thu, giải trình làm rõ nhiều nội dung đại biểu và cử tri quan tâm, điều này thể hiện tinh thần đổi mới, thẳng thắn, trách nhiệm và quyết tâm cao trong hoạt động, chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trước yêu cầu đổi mới của Đảng và nhân dân.

Các đại biểu tại phiên bế mạc

Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng ghi nhận, tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của cử tri trong tỉnh về các đề án trình tại Kỳ họp, thông qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh và phản ánh trực tiếp với Thường trực Hội đồng tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê điều hành phiên bế mạc

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đề nghị sau Kỳ họp, UBND tỉnh và các ngành chức năng cần sớm triển khai thực hiện các nghị quyết được thông qua, đảm bảo đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả. Đồng chí yêu cầu các Tổ đại biểu cần tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả của Kỳ họp đến đông đảo cử tri và nhân dân toàn tỉnh, tạo động lực mạnh mẽ, nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua. Các vị đại biểu cần nêu cao trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tăng cường giám sát các cơ quan Nhà nước trong việc xem xét và giải quyết, động viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể cử tri, đồng bào các dân tộc trong tỉnh hãy chung sức, chung lòng phấn đấu và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2018.

 

 

Nguồn:daklak.gov.vn