Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Cập nhật lúc: 14:52 12/09/2017

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quy định gồm 04 Chương, 21 Điều quy đinh việc quản lý, phát triển, quy hoạch xây dựng đô thị, các khu vực nông thôn, các ngành sản xuất, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đảm bảo theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt tại Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 11/9/2015.

Một góc hồ Ea Súp Thượng (ảnh minh họa)

Phạm vi vùng quản lý gồm toàn bộ địa giới hành chính của 02 huyện: Buôn Đôn và Ea Súp có diện tích tự nhiên 317.545 ha; phía Đông giáp huyện Cư M’gar, huyện Ea H’leo; phía Tây giáp Vương quốc Campuchia; phía Nam giáp tỉnh Đắk Nông; phía Bắc giá tỉnh Gia Lai.

Đất đai vùng quản lý, gồm: Diện tích đất xây dựng phát triển đô thị vùng biên giới tỉnh đến năm 2020 là 2.210 ha (Trong đó: Buôn Đôn là 1.000 ha, Ea Súp là 1.210 ha); đến năm 2030 là 4.050 ha (Trong đó: Buôn Đôn là 2.050 ha, Ea Súp là 2.000 ha); Diện tích đất xây dựng khu dân cư nông thôn vùng biên giới tỉnh đến năm 2020 là 2.720 ha (Trong đó: Buôn Đôn là 1.500 ha, Ea Súp là 1.220 ha); đến năm 2030 là 2.570 ha (Trong đó: Buôn Đôn là 1.410 ha, Ea Súp là 1.160 ha).

Hệ thống đô thị vùng biên giới tỉnh, gồm 06 đô thị là: Đô thị Buôn Đôn, đô thị Ea Súp, đô thị Ea Bar, đô thị Krông Na, đô thị Ea Rốc, đô thị cửa khẩu Đắk Ruê.

Hệ thống nhà ở đô thị sẽ phát triển nhà ở mới hiện đại, tiện nghi, hài hòa với không gian cảnh qan, đảm bảo đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ tuật, hạ tầng xã hội; đối với nhà ở nông thôn sẽ phát triển gắn với mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới, với kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại; kết hợp hài hòa giữa phát triển nhà ở, khu dân cư mới với chỉnh trang nhà ở, hạ tầng hiện có, tôn trọng hiện trạng và giữ gìn bản sắc nhà ở truyền thống.

Quy định về bảo vệ môi trường cũng được đề xuất nhằm thực hiện các giải pháp bảo vệ thiên nhiên, các di san văn hóa – lịch sử phục vụ cho phát triển du lịch dịch vụ; xử lý ô nhiễm môi trường đảm bảo an toàn cho nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu, bảo vệ môi trường đất, không khí, bảo vệ rừng và hệ sinh thái đặc trưng; xây dựng Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường vùng biên giới, có biện pháp kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường đối với các vùng bảo tồn, hạn chế phát triển; vùng dân cư đô thị và khu du lịch; vùng rừng phòng hộ, hệ thống cây xanh công cộng, vùng nông thôn,…

Ủy ban nhân dân 02 huyện: Buôn Đôn và Ea Súp chịu trách nhiệm quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan độ thị trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý; Ủy ban nhân dân các xã chịu trách nhiệm quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan trong các khu dân cư nông thôn của xã.

Sở Xây dựng có trách nhiệm công bố thông tin và nội dung đồ án quy hoạch xây dựng vùng biên giới được duyệt trên các các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết; định kỳ hàng năm cập nhật tình hình các dự án triển khai vào nội dung của đồ án quy hoạch xây dựng vùng biên giới.

Dương Duy