Ban hành Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật lúc: 09:00 01/07/2019

Bảo tàng thế giới cà phê (ảnh minh họa)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2171/QĐ-BVHTTDL về ban hành Bộ câu hỏi/ trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của cấp trung ương và cấp địa phương.

Dương Nguyễn