Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021

Cập nhật lúc: 14:35 08/06/2021

Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 1837/BVHTTDL-BCĐDS về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lich, Sở Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Ảnh minh họa

Văn bản nêu rõ, thực hiện Công văn số 684/TTg-KGVX ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 với chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy”. Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu: (1) Các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ triển khai thực hiện: Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác năm 2021; Thông qua các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao trưng bày, triển lãm, các cuộc thi sáng tác tranh, tiểu phẩm, quảng bá du lịch… để lồng ghép tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời cảnh giác phòng, chống ma túy đến từng cá nhân, gia đình và xã hội; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học; kết hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương về phòng, chống ma túy; tăng cường mối liên kết giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội và các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống ma túy. (2) Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Điện tử Tổ quốc, Báo Văn hóa và các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ có bài viết tuyên truyền phù hợp về phòng, chống ma túy và tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy. (3) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông Tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh/thành phố: Chỉ đạo, hướng dẫn ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của địa phương lồng ghép thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Bộ và sự lãnh đạo trực tiếp của địa phương. Cấp Sở có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp liên ngành và phối hợp với các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn để thực hiện toàn diện các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy; Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào các hoạt động văn hóa, thể thao, quảng bá du lịch tại cơ sở.

Dương Nguyễn