Ấn tượng Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Cà phê Buôn Ma Thuột và Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên”

Cập nhật lúc: 08:25 09/03/2017

Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Cà phê Buôn Ma Thuột và Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên” nằm trong chuỗi hoạt động lớn của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017; Cuộc thi gồm 02 chủ đề: “Cà phê Buôn Ma Thuột” và “Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên”. 

Các tác phẩm đã thể hiện được vẻ đẹp, sự cần cù, sáng tạo, lạc quan trong cuộc sống, lao động sản xuất của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên; đồng thời, phản ánh ý thức tốt đẹp giữ gìn và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống; công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên... được các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong cả nước phản ánh phong phú, sinh động, đầy tính nghệ thuật..

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin giới thiệu các tác phẩm xuất sắc đoạt giải tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật Cà phê Buôn Ma Thuột và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Chủ đề về Cà phê Buôn Ma Thuột

Tác phẩm “Được mùa”, tác giả Võ Đình Quýt - giải Nhất

Tác phẩm “Được mùa”, tác giả Lê Văn Vinh - giải Nhì

Tác phẩm “Nắng cao nguyên” , tác giả Duy Bằng - giải Nhì

Tác phẩm “Hoa cà phê", tác giả Nguyễn Ngọc Thái - giải Ba

Tác phẩm “Mùa bội thu”, tác giả Ngô Minh Phương - giải Ba

Tác phẩm “ Tháng 3 Tây Nguyên”, tác giả Bảo Hưng - giải Ba

Tác phẩm “Nhân giống cà phê bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào”, tác giả Trần Thị Mùi -  Khuyến khích

Tác phẩm "Mùa thu hoạch" , tác giả Bảo Hưng - giải Khuyến khích

Tác phẩm “Cho mầm xanh thêm tươi”, tác giả  Xuân Chiến – giải Khuyến khích

Tác phẩm “Phơi cà phê “, tác giả Nguyễn Ngọc Thái – giải Khuyến khích

Tác phẩm "Lễ hội Cà phê", tác giả Nguyễn Văn Lộc -  giải Khuyến khích

Chủ đề Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên

Tác phẩm "Sức sống đại ngàn", tác giả Tôn Thất Tuấn Ninh, giải Nhất

Tác phẩm "Đội cồng chiêng du lịch Lăk" , tác giả Bảo Hưng, giải Nhì

Tác phẩm "Nghệ nhân nhí ", tác giả Hồ Anh Tiến, giải Ba

tác phẩm "Còn mãi với thời gian", tác giả Trần Thị Mùi, giải Ba

Tác phẩm "Chỉnh chiêng S’Ră" tác giả Nguyễn Linh Vinh Quốc, giải Ba

Tác phẩm "Nhịp xoang Tây Nguyên", tác giả Ngô Minh Phương, giải Ba

tác phẩm "Vòng xoang ngày hội" , tác giả Trần Quang Hồng, giải Khuyến khích

Tác phẩm "Tiếp nối" tác giả Bảo Hưng, giải Khuyến khích

Tác phẩm "Cùng thưởng thức", tác giả Nguyễn Văn Lộc, giải Khuyến khích

Tác phẩm "Lễ hội mừng chiến thắng", tác giả Nguyễn Linh Vinh Quốc, giải Khuyến Khích

Tác phẩm "Trước giờ vào hội" tác giả Nguyễn Văn Thương, giải Khuyến khích

 

 

Hữu Hùng thực hiện