Đắk Lắk triển khai hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc

Cập nhật lúc: 20:33 29/05/2020

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản số 4598/UBND-KGXV gửi Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Công an tỉnh về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc.

Ảnh Internet

Văn bản nêu rõ: Thực hiện Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc (phô tô văn bản kèm theo). UBND tỉnh chỉ đạo: (1) Sở Ngoại vụ thực hiện các nội dung: Phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn, tham mưu UBND tỉnh quyết định danh sách chuyên gia sẽ được vào làm việc tại tỉnh, lập danh sách gửi Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để xem xét giải quyết. Thông báo cho các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn tỉnh có nhu cầu mời các chuyên gia đến Việt Nam làm việc theo nội dung nêu tại mục 5, Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19. (2) Giao Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid19 tỉnh, căn cứ nội dung tại mục 2, Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, triển khai thực hiện. (3) Sở Y tế thực hiện việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 02 lần kể từ khi người nước ngoài nhập cảnh theo Công văn số 1905/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo quốc gia ngày 16/4/2020 về việc thực hiện xét nghiệm COVID-19. Sau thời gian cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục giám sát y tế thêm 14 ngày để đảm bảo không lây nhiễm ra cộng đồng. (4) Giao Công an tỉnh làm đầu mối, phối hợp với Sở Y tế, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ việc đưa đón chuyên gia bằng xe riêng từ sân bay hoặc cửa khẩu về cơ sở cách ly; tổ chức, quản lý các cơ sở cách ly; triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tư, theo dõi y tế và các nội dung liên quan nhằm đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh.

Dương Nguyễn