Đắk Lắk tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 22:10 13/07/2021

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản số 6258/UBND-TH về triển khai nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2021.

Ảnh minh họa

Theo văn bản, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp, gồm: (1) Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại các Chương trình, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 10/02/2021, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. (2) Có các giải pháp thiết thực và hiệu quả nhằm tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, công bố công khai việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp biết và giám sát. (3) Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp theo Kế hoạch đã được phê duyệt; huy động, tìm kiếm, kết nối đầu tư tạo điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp trong tỉnh được tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh. (4) Chủ động nắm bắt, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nhất là về tín dụng, thuế, bảo hiểm xã hội…; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, giải ngân vốn đầu tư công. (5) Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch để không tái phát sinh dịch trên địa bàn.

Duy Hà