25 đội tham gia Hội thi sân khấu hóa tuyên truyền cải cách hành chính

Cập nhật lúc: 12:17 28/12/2020

Sáng 28-12, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khai mạc Hội thi sân khấu hóa tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Đắk Lắk, năm 2020. 
Trong thời gian hai ngày (28 và 29-12), 25 đội thi đến từ các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh lần lượt thể hiện tiểu phẩm với chủ đề tuyên truyền về các nội dung CCHC đang được triển khai thực hiện.
Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm tặng các đơn vị tham gia Hội thi.
Trong đó, các tiểu phẩm tập trung vào công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tinh giản biên chế; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng ISO trong hoạt động hành chính…
 
Tiểu phẩm dự thi của đội Sở Thông tin và Truyền thông.
Các tiết mục dự thi là những gương tốt điển hình hoặc phản ánh những hạn chế, yếu kém trong thực hiện các nội dung CCHC; những hành vi tích cực hoặc tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nội quy, quy chế làm việc, thực hiện văn hóa công sở...

Lan Anh