Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra công tác tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao năm 2019

Cập nhật lúc: 08:59 18/06/2019

Dự kiến trong tháng 6/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành kiểm tra công tác tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao năm 2019 tại các đơn vị sự nghiệp thể thao, cụ thể kiểm tra các nội dung: Công tác đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao 6 tháng đầu năm 2019; Chế độ dinh dưỡng đối với các đội tuyển năng khiếu và các đội tuyển tỉnh; Quy trình hợp đồng vận động viên năm 2019.

Ảnh minh họa

Mục đích của việc kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng về công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao năm 2019 của Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao; kịp thời phát hiện các điển hình, sáng kiến và cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao để nhân rộng áp dụng; nâng cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thể thao trực thuộc Sở trong việc phát triển một số môn thể thao có tiềm năng phù hợp với chiến lược phát triển thể thao thành tích cao của quốc gia; hoàn thiện hệ thống tuyển chọn và đào tạo tài năng thể thao thành tích cao theo hướng tiên tiến, bền vững, phù hợp với đặc điểm thể chất và trình độ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nâng cao thành tích thi đấu khu vực toàn quốc. Qua đợt kiểm tra sẽ là cơ sở để đánh giá, phát huy những ưu điểm, đồng thời cần khắc phục và có hướng xử lý những tồn tại, hạn chế về công tác tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao trong thời gian tới.

Võ Phượng