Hội khỏe Phù đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021 sẽ chuyển sang năm 2024

Cập nhật lúc: 14:46 29/09/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản thông báo về việc chuyển thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021 sang năm 2024

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Văn bản nêu rõ, thực hiện Công văn số 6744/VPCP-KGVX ngày 22/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X năm 2021, để tạo điều kiện thuận lợi cho các Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc xây dựng kế hoạch công tác năm học, kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng  các cấp theo chu kỳ tại địa phương và tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo một số nội dung như sau:

(1) Dừng tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021 (theo Kế hoạch số 30/KH-BGDĐT ngày 11/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021) và chuyển thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng sang năm 2024.

(2) Thời gian, quy mô và hình thức tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và có thông báo sau.

Dương Duy