Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 12/5/2022 đến ngày 23/5/2022

Cập nhật lúc: 11:48 09/11/2021

Ngày 2/11 vừa qua, tại cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có kết luận đồng ý thời gian tổ chức SEA Games 31 như đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 12/5/2022 đến ngày 23/5/2022.

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao các bộ, ngành, địa phương liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức SEA Games 31 thành công: (1) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo; quyết định việc thành lập Tiểu ban khai mạc, bế mạc SEA Games 31; Làm việc cụ thể với Bộ Tài chính để khẩn trương thống nhất và bố trí kinh phí theo quy định, đáp ứng yêu cầu về tiến độ thời gian chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31;  chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, UBND Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan xây dựng phương án tổ chức SEA Games 31 phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, trong đó có các phương án dự phòng đối với trường hợp dịch bệnh phát sinh phức tạp ở một số địa điểm tổ chức các môn thi đấu. (2) UBND Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc SEA Games 31, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm.

Dương Nguyễn