Đắk Lắk quy định một số chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao trong nước và quốc tế

Cập nhật lúc: 14:04 24/08/2021

HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X. kỳ hợp thứ Hai đã thông qua Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 quy định một số chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao trong nước và quốc tế

 Ảnh Minh họa

Theo đó, Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND quy định một số chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao trong nước và quốc tế, cụ thể: (1) Thưởng và hỗ trợ đối với vận động viên tham gia thi đâu cho tỉnh đạt đẳng cấp quốc gia; đạt thành tích tích xuất sắc tại các giải: Đại hội Thể thao toàn quốc, vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (Seagames, Paragames). (2) Hỗ trợ đối với huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao; đối với huấn luyện viên trưởng, huấn luyện viên phó, trợ lý huấn luyện viên đội tuyển bóng đá hạng Nhất, đội bóng chuyền nữ tỉnh. (3) Chính sách thuê (bằng hình thức hợp đồng) huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc, chuyên nghiệp không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tham gia tập huấn, thi đấu của tỉnh. (4) Những nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo các quy định của pháp  luật hiện hành.

Đối tượng áp dụng của Nghị quyết, gồm: (1) Vận động viên hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, vận động viên chuyên nghiệp không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thi đấu chi tỉnh đạt đẳng cấp quốc gia; đạt thành tích xuất đạt tại các giải: Đại hội Thể thao toàn quốc, vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (Seagames, Paragames) và các giải thể thao chuyên nghiệp. (2) Huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, huấn luyện viên chuyên nghiệp không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên đạt giải như trên. (3) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

Nguồn kinh phí thực hiện: (1) Kinh phí chi trả từ nguồn chi thường xuyên được bố trí trong dự toán hàng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (2) Khuyến khích Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kêu gọi, huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ thêm cho huấn luyện viên, vận động viên thuộc đối tượng trên như không không vượt quá 01 lần mức quy định tại Nghị quyết này.

Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 8 năm 2021.

Xem toàn văn Nghị quyết ở đây     

                                                    Dương Duy