Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Cập nhật lúc: 16:24 25/01/2019

Nhằm thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập ngành Thể dục thể thao và Ngày Bác Hồ viết bài "Thể dục và sức khỏe" kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3 1946-27/3/2019); động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước" trong tuổi trẻ cả nước góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng vả bảo vệ Tổ quốc…. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch số 182/KH-BVHTTDL về tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019.

Theo đó, quy mô tổ chức là vận động tổ chức Ngày chạy Olympic tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên toàn quốc; Vận động các cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị Quân đội, Công an và doanh nghiệp tham gia, tổ chức Ngày chạy Olvmpic; Phấn đấu đạt 85% của tổng số xã, phường, thị trấn trên toàn quốc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 theo hình thức lồng ghép với các hoạt động thể dục thể thao chào mừng các ngàv lễ lớn trong tháng 3/2019 trên cơ sở chương trình gồm: Chào cờ, hát Quốc ca; Đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục" của Chủ tịch Hồ Chi Minh; Phát biểu khai mạc; Tổ chức chạy đồng hành tối thiểu lkm (đảm bảo chạy hết cự ly).

Về nội dung khẩu hiệu tuyên truyền "Toàn dân rèn luvện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước” các khẩu hiệu chào mừng 73 năm Ngày Thể thao Việt Nam, 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các khẩu hiệu tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thời gian: Đồng loạt tổ chức vào 7 giờ 00 (Chủ Nhật) ngày 24 tháng 3 năm 2019. (Tùy theo điều kiện của các địa phương, đơn vị có thể tổ chức vào những ngày khác trong tháng 3/2019).

Địa điểm: Tổ chức tại các xã, phường, thị trấn, các địa điểm công cộng trên địa bàn, thuận tiện cho công tác tập trung người dân tham gia.

Thành phần tham gia: Toàn thể Nhân dân cư trú trên địa bàn xã, phường, thị trấn (chú ý vận động đối tượng là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, nông dân, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, người trung cao tuổi). …

Yến Linh