Tổ chức chương trình hưởng ứng ngày Quốc tế Yoga lần thứ 5 tại Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 09:54 29/05/2019

Đó là nội dung vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ tại văn bản số 4173/UBND-KGVX triển khai thực hiện.

Theo đó, trên cơ sở xử lý Công văn số 400/SNgV-HTQT, ngày 26/4/2019 của Sở Ngoại vụ về việc tham gia tổ chức chương trình Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 5 tại tỉnh, UBND tỉnh giao:

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Tống Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Cà phê Ngon và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 5 tại tỉnh, hoàn thành trước ngày 07/6/2019.

Đối với Sở Ngoại vụ: Chủ động liên hệ, phối hợp Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh thủ tục đoàn vào trong trường hợp có đại diện của phía Ấn Độ đến tỉnh tham dự các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 5.

Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia

Được biết Kế hoạch Ngoại giao Văn hóa năm 2019 tập trung vào các hoạt động chính, như: Tuyên truyền về Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020; giới  thiệu các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh liên quan đến Ngoại giao Văn hóa; giới thiệu hình ảnh, con người, thế mạnh, tiềm năng, cơ hội hợp tác, đầu tư về văn hóa, du lịch của tỉnh Đắk Lắk đến bạn bè quốc tế; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa: Biểu diễn chương trình Yeongsan Jakbub; tham dự Lễ hội âm thanh quốc tế lớn nhất Hàn Quốc, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Yoga thế giới; hoạt động giao lưu Nhân dân giữa các tổ chức đoàn thể nhân dịp Tết cổ truyền và kỷ niệm năm thiết lập quan hệ truyền thống, đoàn kết, hữu nghị với Campuchia, Lào và Nhật Bản; Liên hoan tiếng hát Pháp ngữ khu vực miền trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ V năm 2019 …

TV