Sáng ngày 23/02/2020, Ban Vận động thành lập Hội Yoga tỉnh tổ chức Đại hội thành lập Hội Yoga tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cập nhật lúc: 15:30 24/02/2020

Sáng ngày 23/02/2020, Ban Vận động thành lập Hội Yoga tỉnh tổ chức Đại hội thành lập Hội Yoga tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có 60 đại biểu là huấn luyện viên, học viên đang tập luyện, sinh hoạt tại các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự Đại hội

Đại hội đã thông qua Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Yoga tỉnh Đắk Lắk; thông qua dự thảo Điều lệ hoạt động hội để Đại hội thảo luận góp ý làm căn cứ trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định phê duyệt.

Về phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã xác định xây dựng phong trào Yoga Đắk Lắk vững mạnh trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; trở thành sân chơi bổ ích, trao đổi kinh nghiệm, học tập, rèn luyện và hỗ trợ nhau luyện tập theo phương pháp Yoga nhằm đáp ứng nhu cầu rèn luyện thân thể, vui chơi giải trí, tăng cường sức khoẻ, cải thiện đời sống văn hoá, tinh thần cho người tập, góp phần vào việc phát triển văn hoá - xã hội.

Ban Chấp hành Hội Yoga tỉnh Đắk Lắk (nhiệm kỳ 2020 -2025)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Yoga tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020 -2025 với 13 thành viên. Bà Khổng Thị Xuân, được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.