Phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức tuyển chọn phương án kiến trúc xây dựng Sân vận động Trung tâm thuộc khu Liên hợp thể dục thể thao vùng Tây Nguyên

Cập nhật lúc: 16:27 01/11/2017

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2959/QĐ-UBND, ngày 26/10/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức tuyển chọn phương án kiến trúc xây dựng dự án Sân vận động Trung tâm thuộc khu Liên hợp thể dục thể thao vùng Tây Nguyên.

Ảnh minh họa

Theo đó, việc tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình sân vận động nhằm tuyển chọn phương án tốt nhất, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung và hình thức, đảm bảo tính khả thi, bền vững, đạt được giá trị thẩm mỹ cao, ấn tượng, hiện đại, mang nét đặc trưng khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng; mặt khác, là cơ sở để UBND tỉnh lựa chọn được đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện dự án Sân vận động Trung tâm thuộc khu Liên hợp thể dục thể thao vùng Tây Nguyên bằng hình thức PPP…

Kế hoạch tổ chức tuyển chọn được thực hiện qua bốn giai đoạn: Giai đoạn 1 chuẩn bị tài liệu, mời đơn vị tư vấn tham gia; giai đoạn 2 hướng dẫn đơn vị tư vấn thực hiện hồ sơ tuyển chọn; giai đoạn 3 tổ chức tiếp nhận hồ sơ tham dự; giai đoạn 4 tổ chức chấm.

UBND tỉnh giao chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung tại Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo Daklak.gov.vn