Hướng dẫn triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em

Cập nhật lúc: 19:49 07/06/2018

Theo đó, trên cơ sở Quyết định số 4285/QĐ-BVHTTDL, ngày 08/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch số 1268/KH-BVHTTDL, ngày 30/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2018.

 Tổng cục Thể dục Thể thao vừa có văn bản số 647/TCTDTT, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành triển khai thực hiện một số nhiệm vụ: Một là tham mưu xây dựng kế hoạch năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai Chương trình đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hai là phối hợp với các ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan tổ chức phát động phong trào trẻ em học bơi và kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước tại tất cả các loại hình bể bơi hiện có trên địa bàn trong dịp hè năm 2018. Ba là tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên ở cơ sở để triển khai Chương trình đạt kết quả cao. Bốn là hướng dẫn các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn xâv dựng kế hoạch năm; phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền về kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em, tổ chức dạy bơi cho trẻ em và xây dựng, nhân rộng mô hình “Trẻ em toàn xã biết bơi”, “Học sinh toàn trường biết bơi”...Năm là vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bể bơi, hồ bơi tại các xã, phường, thị trấn, trường học và vận động các đơn vị, cá nhân có cơ sở vật chất, bể bơi có chế độ ưu tiên, miễn, giảm tiền thuê bể bơi, tiền học phí cho trẻ em, để tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được học bơi và tập luyện bơi. Sáu là thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chuyên môn đảm bảo vệ sinh, an toàn đối với các cơ sở tổ chức bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước trên địa bàn. Bảy là tiến hành sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 4285/QĐ-BVHTTDL, ngày 08/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Linh Nhi