Hội Taekwondo Đắk Lắk tổ chức kỳ thi thăng đẳng quốc gia năm 2019

Cập nhật lúc: 08:18 26/11/2019

Hội Taekwondo tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức kỳ thi thăng đẳng 1, 2, 3 đẳng quốc gia cho 198 võ sinh đến từ các câu lạc bộ Taekwondo trong tỉnh.

 Võ sinh tham gia kỳ thi

Theo quy chế chuyên môn của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam quy định các võ sinh tham dự kỳ thi phải trãi qua các nội dung thi gồm: Thi kỹ thuật (kỹ thuật căn bản và quyền); Thi đối luyện (đối luyện phân thế và song đấu); Thi thể lực (chống đẩy, bay đá cao, đá xa).

Võ sinh thi phần Căn bản và Quyền

Theo đánh giá của Hội đồng thi và Ban Giám khảo, các võ sinh đã hoàn thành xuất sắc các nội dung được quy định tại Quy chế đạt kết quả cao tại kỳ thi.

Đình Đoài