Ea H’leo tổ chức Đại hội điểm Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở

Cập nhật lúc: 16:02 31/03/2021

Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Ea H’Leo lần thứ VII năm 2021 vừa tổ chức Đại hội điểm Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở năm 2021.

Các đơn vị tham gia Đại hội

Tham gia Đại hội Thể dục thể thao xã Dliê Yang lần thứ VII năm 2021 có hơn 500 vận động viên đến từ 19 thôn, buôn và các trường học trên địa bàn xã. Các vận động viên tham gia Đại hội tranh tài ở 05 môn thi đấu gồm: Bóng đá, bóng chuyền, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy.  

Đây llà hoạt động, nhằm tuyên truyền nâng cao vai trò, ý nghĩa của luyện tập thể dục, thể thao rèn luyện sức khỏe, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao tinh thần rèn luyện sức khoẻ trong các tầng lớp Nhân dân theo gương Bác Hồ vĩ đại. Kết thúc Đại hội Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì và ba toàn đoàn cho các đơn vị tham gia.  

Nguyễn Long