Đắk Lắk: Triển khai Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025.

Cập nhật lúc: 22:43 18/08/2017

Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 6390/KH-UBND triển khai Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, trong giai đoạn từ 2017 – 2020, có 100% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình môn giáo dục thể chất; 100%  cơ sở giáo dục phổ thông duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ; có ít nhất 85% học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa; có ít nhất 90%  trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở và 95% trường THPT có sân tập thể thao; ít nhất 90% cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao…

Ảnh: Một buổi tập thể dục buổi sáng của các cháu mầm non

Kế hoạch cũng đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp như: Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học; Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức và kiểm tra đánh giá về giáo dục thể chất trong nhà trường; Phát triển hoạt động thể thao trường học; Tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên thể dục và thể thao trường học; Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế về phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học.

Tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng thời cụ thể hóa Kế hoạch thành này thành Kế hoạch chi tiết của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ…. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc đổi mới nội dung, chương trình, hình thức kiểm tra đánh giá dạy và học; tổ chức thi đấu và các hoạt động liên quan đến giáo dục thể chất, thể thao trường học.

 

 

Quang Long