Đại hội thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Futsal Hưng Gia Khang Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật lúc: 16:28 20/05/2020

Ngày 20/5/2020, Ban Vận động thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Futsal Hưng Gia Khang Đắk Lắk tổ chức Đại hội thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Futsal Hưng Gia Khang Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có 50 đại biểu là huấn luyện viên, vận động viên đang tập luyện tại câu lạc bộ Bóng đá Futsal Đắk Lắk.

Đại biểu dự Đại hội

Đại hội đã thông qua Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập lập Câu lạc bộ Bóng đá Futsal Hưng Gia Khang Đắk Lắk; thông qua dự thảo Điều lệ hoạt động Câu lạc bộ để Đại hội thảo luận góp ý làm căn cứ trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định phê duyệt.

Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đẩy mạnh phát triển phong trào Bóng đá Futsal quần chúng rộng khắp theo hướng các hoạt động từ tỉnh đến cơ sở, tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào trong trường học, thu hút thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động tập luyện, đồng thời phát triển rộng khắp trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, Nhân dân. Qua đó phát triển hài hòa về trí lực và thể lực.

Ban Chấp hành Câu lạc bộ Bóng đá Futsal Hưng Gia Khang Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Câu lạc bộ Bóng đá Futsal Hưng Gia Khang Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 11 thành viên. Ông Nguyễn Văn Kế, được bầu làm Chủ tịch Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đình Đoài