Tăng cường quản lý, sử dụng vũ khí thể thao

Cập nhật lúc: 13:46 06/11/2017

Nhằm quản lý, sử dụng vũ khí thể thao bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, ngày 23/10/2017 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã ban hành văn bản số 2151/C64-P3, gửi Tổng cục Thể dục Thể thao về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí thể thao.

Theo đó, đề nghị các đơn vị: Thực hiện việc trang bị vũ khí thể thao theo đúng quy định tại Điều 18 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Điều 6 Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BVHTTDT-BCA ngày 18/10/2013 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Công an quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao. Sau khi được trang bị phải làm thủ tục đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng, giấy xác nhận đăng ký vũ khí thể thao theo quy định; Các cơ quan, tổ chức phải tiến hành rà soát, phân loại vũ khí thể thao được trang bị, quản lý, sử dụng. Đối với vũ khí thể thao bị hỏng, không có nhu cầu sử dụng phải làm thủ tục thanh lý và giao nộp cho cơ quan Công an có thẩm quyền. Đối với số vũ khí thể thao còn đầy đủ hồ sơ nhưng chưa có giấy phép sử dụng phải có văn bản đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng theo quy định; riêng số vũ khí thể thao trước đây được trang bị nay không còn hồ sơ gốc, cơ quan, tổ chức được trang bị phải thống kê, lập danh sách báo cáo Tổng cục Thể dục Thể thao xác nhận. Sau khi có xác nhận của Tổng cục Thể dục Thể thao thì cơ quan, tổ chức được trang bị có văn bản đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng theo quy định; Cơ quan, tổ chức được trang bị vũ khí thể thao phải bố trí kho, nơi cất giữ, bảo quản vũ khí thể thao bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ ...; Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, cơ quan, tổ chức được trang bị vũ khí thể thao phai báo cáo cơ quan Công an có thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí thể thao./.

TV