Tạm dừng tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII năm 2021

Cập nhật lúc: 15:55 20/08/2021

Tổng cục Thể dục Thể thao vừa có văn bản số 232 /TB-TCTDTT thông báo việc tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII tại tỉnh Lào Cai năm 2021

Ảnh minh họa

Thông báo nêu rõ, thực hiện kế hoạch tổ chức thi đấu năm 2021 của Tổng cục Thể dục thể thao, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 8 năm 2021 tại tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Công văn số 1008/SVHTTDL-QLTDTT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai về việc dừng đăng cai tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII tại tỉnh Lào Cai năm 2021. Sau khi xem xét đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cũng như tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước, Tổng cục Thể dục thể thao có ý kiến như sau: (1) Thống nhất tạm dừng tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII tại tỉnh Lào Cai năm 2021. (2) Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII được chuyển sang tổ chức vào năm 2022 tại tỉnh Lào Cai, thời gian tổ chức lại Tổng cục Thể dục thể thao sẽ có thông báo đến các đơn vị sau. (3) Các quyết định, kế hoạch, điều lệ và văn bản liên quan đến công tác tổ chức hội thi đã được Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 2021 vẫn được giữ nguyên và có hiệu lực đối với Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII được tổ vào năm 2022.

Dương Duy