Tạm dừng tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II năm 2021

Cập nhật lúc: 15:18 30/08/2021

Tổng cục Thể dục Thể thao vừa có văn bản số 239/TB-TCTDTT thông báo về việc tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II năm 2021 tại tỉnh Quảng Ngãi

Ảnh minh họa

Văn bản nêu rõ, căn cứ Công văn số 1285/SVHTTDL-QLTDTT ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi về việc dừng và chuyển Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II năm 2021 sang năm 2022.

Sau khi xem xét đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cũng như tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước, Tổng cục Thể dục thể thao có ý kiến như sau: (1) Thống nhất tạm dừng tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II năm 2021. (2) Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II được chuyển sang tổ chức vào năm 2022 tại tỉnh Quảng Ngãi, thời gian tổ chức Tổng cục Thể dục thể thao sẽ có thông báo gửi đến các đơn vị sau. (3) Các quyết định, kế hoạch, điều lệ và văn bản liên quan đến công tác tổ chức hội thi đã được Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 2021 vẫn được giữ nguyên và có hiệu lực đối với Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II được tổ chức vào năm 2022.

 Tổng cục Thể dục thể thao thông báo tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành và các đơn vị liên quan được biết để chủ động xây dựng kế hoạch tham dự Hội thi.

Dương Nguyễn