Tạm dừng tổ chức Hội thi thể thao các Dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II năm 2021.

Cập nhật lúc: 22:38 25/05/2021

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố. Tổng cục Thể dục thể thao đã ban hành thông báo số 153/TB-TCTDTT ngày 25/5/2021 để tạm dừng tổ chức Hội thi thể thao các Dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II năm 2021 tại tỉnh Quảng Ngãi. Tuỳ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Thể dục thể thao sẽ có thông báo thời gian tổ chức phù hợp.

Ảnh minh họa

Theo Điều lệ số 96/ĐL-TCTDTT ngày 19/3/2021, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II năm 2021 tại tỉnh Quảng Ngãi, sẽ được tổ chức từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 năm 2021, với 7 môn thi bao gồm: Bóng đá nam (7 người); Bóng chuyền (nam, nữ); Việt dã (nam, nữ); Đẩy gậy ( nam 11 hạng cân, nữ 09 hạng cân); Kéo co nam (03 hạng cân), nữ ( 03 hạng cân), nam nữ phối hợp (03 hạng cân);  Bắn nỏ - ná (nam, nữ); Cà kheo (nam, nữ).

Huy Thái