Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình thể thao

Cập nhật lúc: 20:45 27/09/2017

Ngày 22/9/2017 Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải đã ký ban hành văn bản số 4020/BVHTTDL-TCTDTT về việc quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình thể thao, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa thể thao các tỉnh/thành.

Trên cơ sở Nghị quyết số 44/2017/NQ-QH, ngày 21/6/2017 tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV về chất vấn và trả lời chất vấn, đã yêu cầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng các công trình văn hóa, thể thao”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật thể dục thể thao của địa phương; tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu sử dụng và kịp thời xử lý vi phạm  trong công tác quản lý, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

ML