Phê duyệt Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035”

Cập nhật lúc: 08:13 27/08/2019

Đó chính là nội dung vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 2951/QĐ-BVHTTDL.

Theo đó, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2035 tuyển chọn và đào tạo, huấn luyện khoảng 3.700 vận động viên đội tuyển quốc gia; trong đó khoảng 400 vận động viên đạt thành tích quốc tế; tuyển chọn và đào tạo, bồi dưỡng khoảng 600 huấn luyện viên tài năng, trong đó khoảng 60 huấn luyện viên cao cấp. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý thể thao thành tích cao khoảng 400 cử nhân, 300 thạc sĩ, 150 tiến sĩ; bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn cho khoảng 680 người.

Để triển khai Đề án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề ra 15 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: (1) Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035”. (2) Rà soát, bổ sung và đề xuất xây dựng các văn bản về chế độ chính sách đặc thù để triển khai thực hiện Đề án. (3) Xây dựng Kế hoạch tổng thể và hằng năm triển khai Đề án. (4) Lựa chọn các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu có uy tín trong lĩnh vực thể thao để tham gia tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng, nhân lực thể thao thành tích cao theo Đề án; Định kỳ rà soát, đánh giá chất lượng các cơ sở được lựa chọn để điều chỉnh, bổ sung (nếu cần thiết). (5) Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn vận động viên tài năng và các chuyên gia, huấn luyện viên để thực hiện Đề án. (6)  Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý thể thao thành tích cao và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. (7) Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyển chọn, tập huấn các chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên tài năng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. (8) Xây dựng Chương trình, biên soạn giáo trình đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao thành tích cao. (9) Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ ở trong và ngoài nước cho huấn luyện viên, cán bộ quản lý và nhân lực có liên quan tham gia trong công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện tài năng thể thao. (10) Xây dựng Kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, Viện Khoa học Thể dục thể thao phục vụ đào tạo vận động viên tài năng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. (11) Tuyển chọn và cử ứng viên đi đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài. (12) Tuyển chọn huấn luyện liên, vận động viên tài năng đi đào tạo, nâng cao trình độ ở nước ngoài. (13) Xây dựng Kế hoạch cử vận động viên xuất sắc tham dự các giải thể thao quốc tế; kế hoạch tổ chức các giải thể thao trong nước, quốc tế tại Việt Nam phục vụ nhiệm vụ đào tạo tài năng thể thao. (14) Sơ kết, tổng kết, đánh giá thực hiện Đề án. (15) Tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Đề án.

Đề án được triển khai thể hiện sự chăm lo phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển các tài năng thể thao là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị các cấp, các ngành và toàn xã hội, trong đó ngành văn hóa, thể thao và du lịch là nòng cốt; đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy tính độc lập, khơi dậy mọi nguồn lực sáng tạo của các tài năng thể thao, với mục tiêu để phấn đấu đưa Việt Nam đến năm 2035 trở thành quốc gia có nền thể thao chuyên nghiệp phát triển ở châu lục./.

TV