Lấy ý kiến Nhân dân về Quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên các môn thể thao

Cập nhật lúc: 09:59 25/08/2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên các môn thể thao.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, Thông tư gồm có 7 Điều  quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên các môn thể thao được áp dụng đối với: Vận động viên các môn thể thao; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phong đẳng cấp vận động viên các môn thể thao.

Thông tư cũng quy định nguyên tắc phong đẳng cấp, gồm: 1- Căn cứ thành tích, trình độ của vận động viên tại các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế. 2- Một vận động viên chỉ được phong đẳng cấp cao nhất đạt được 01 lần/01 năm. 3- Đảm bảo tính công khai và kịp thời. Hệ thống phong đẳng cấp vận động viên , gồm: 1- Kiện tướng 2. Cấp I 3. Cấp II.  

Tiêu chuẩn phong đẳng cấp các môn thể thao, gồm: 1- Tiêu chuẩn chung: Là công dân Việt Nam; có tư cách đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật, không trong thời gian kỷ luật của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia và cơ quan quản lý vận động viên; Được cơ quan quản lý vận động viên đề nghị phong đẳng cấp (áp dụng đối với các môn thể thao tập thể). 2- Các vận động viên đội tuyển quốc gia được phong cấp Kiện tướng khi tham dự các Đại hội thể thao sau đây (đối với các môn Bắn cung; môn Bắn súng; môn Bơi; môn Cử tạ; môn Điền kinh; môn Lặn chỉ phong đẳng cấp khi vận động viên đạt được thành tích quy định tại tiêu chuẩn chuyên môn phong đẳng cấp vận động viên từng môn): a) Thế vận hội (Olympic); b) Đại hội thể thao châu Á (ASIAD); c) Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games); d) Thế vận hội trẻ (Olympic trẻ). 3- Tiêu chuẩn chuyên môn phong đẳng cấp vận động viên từng môn thể thao được quy định tại 48 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này

Thẩm quyền phong đẳng cấp: 1- Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia thực hiện phong đẳng cấp và hướng dẫn việc phong đẳng cấp cho vận động viên các môn thể thao theo quy định tại Thông tư này. 2- Tổng cục Thể dục thể thao phong đẳng cấp vận động viên đối với các môn thể thao chưa thành lập Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia.

Thời gian tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư trước ngày 13/10/2020 tại địa chỉ https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-du-thao.htm.

Duy Hà