Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp

Cập nhật lúc: 20:59 08/11/2021

Tổng cục Thể dục Thể thao vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp nhằm bảo đảm công tác tổ chức Đại hội diễn ra an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ và quy mô phù hợp với tình hình mới.

 Theo đó, Tổng cục Thể dục thể thao đề nghị các Sở căn cứ vào hướng dẫn của các Bộ, ngành và tình hình thực tế cấp độ dịch bệnh của địa phương để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố điều chỉnh kế hoạch, quy mô và thời gian tổ chức, đồng thời hướng dẫn tổ chức các hoạt động tập luyện, thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao các cấp phù hợp, đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đúng quy định.

Theo Tổng cục Thể dục thể thao để tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh. Thời gian qua 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp hiệu quả, thiết thực, gắn việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp với đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và các sự kiện chính trị, xã hội của địa phương. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh trên diện rộng và kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ, quy mô tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tính đến hết tháng 9 năm 2021 cả nước mới chỉ có gần 30% số xã, phường tổ chức xong Đại hội Thể dục thể thao cấp xã và 16 huyện, quận tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện.

Theo kế hoạch thời gian các tỉnh, thành phố tổ chức xong Đại hội Thể dục thể thao các cấp trước ngày 30 tháng 9 năm 2022; Đại hội Thể thao toàn quốc dự kiến tổ chức tháng 11 năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh.

Võ Phượng