Hướng dẫn tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2018

Cập nhật lúc: 20:48 05/03/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2018

Ảnh internet

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành có trách nhiệm tham mưu xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2018 của địa phương. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, lợi ích, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao đối với sức khỏe, tuyên truyền bài viết “Thể dục và sức khỏe” của Bác Hồ, 72 năm hình thành, phát triển của ngành thể dục thể thao và vận động mọi tần lớp nhân dân hưởng ứng tham gia Ngày chạy. Đồng thời, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành lập Ban Tổ chức, xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức Ngày chạy Olympic và các hoạt động thể dục thể thao trên tất cả các xã, phừng, thị trấn. Phối hợp với các đơn vị liên quan huy động tối đa các đối tượng là cán bộ, chiến sĩ lực lựng vũ trang, thanh niên, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, người lao động, người trung cao tuổi… hiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn cùng tham gia.

Văn bản cũng yêu cầu, các cơ quan truyền thông trực thuộc Bộ, xây dựng chuyên mục, chuyên trang, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại”, các hoạt động thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập ngành thể dục thể thao và Ngày bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục; tuyên truyền về Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2018. Phối hợp tổ chức các sự kiện, hoạt động tuyên truyền, huy động các nguồn lực xã hội tham gia ủng hộ Ngày chạy. Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, tổ chức Ngày chạy Olympic và các hoạt động thể dục thể thao của đơn vị mình phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, huy động tối đa sinh viên tham gia.

Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/4/2018.

Diệu Vũ