Hàng loạt Thông tư trong lĩnh vực thể dục thể thao được ban hành

Cập nhật lúc: 21:37 05/03/2018

Đó chính là các Thông tư vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, bao gồm: Thông tư số 02/TT-BVHTTDL, ngày 28/02/2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Karate; Thông tư số 03/TT-BVHTTDL, ngày 19/01/2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, Lặn; Thông tư số 04/TT-BVHTTD, 22/01/2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Billiards và Snooke; Thông tư số 05/TT-BVHTTDL, ngày 22/01/2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng bàn.

Thi đấu Bóng bàn

TV