Hàng loạt chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện các môn thể thao được ban hành

Cập nhật lúc: 16:18 20/11/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành các chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dãn tập luyện các môn thể thao, gồm:

Quyết định số 3849/QĐ-BVHTTDL về ban hành chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn dù lượn và diều bay; Quyết định số 3848/QĐ-BVHTTDL về ban hành chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn võ cổ truyền; Quyết định số 3845/QĐ-BVHTTDL về Ban hành chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn cầu lông; Quyết định số 3844/QĐ-BVHTTDL về ban hành chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn quần vợt; Quyết định số 3843/QĐ-BVHTTDL về ban hành chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn thể dục thể hình và fitness; Quyểt định số 3842/QĐ-BVHTTDL về ban hành chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn billiards và snooker; Quyết định số 3841/QĐ-BVHTTDL về ban hành chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn thể dục thẩm mỹ; Quyết định số 3847/QĐ-BVHTTDL về ban hành chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn; Quyết định số 3850/QĐ-BVHTTDL về ban hành chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn lân sư rồng; Quyết định số 3851/QĐ-BVHTTDL về ban hành chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn mô tô nước trên biển; Quyết định số 3852/QĐ-BVHTTDL về ban hành chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn patin; Quyết định 3853/QĐ-BVHTTDL về ban hành chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn vũ đạo thể thao giải trí; Quyết định 3854/QĐ-BVHTTDL về  ban hành chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn bóng đá; Quyết định 3855/QĐ-BVHTTDL về Ban hành chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn lặn biển thể thao giải trí; Quyết định 3856/QĐ-BVHTTDL về ban hành chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn karrate; Quyết định số 3857/QĐ-BVHTTDL về  ban hành chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn khiêu vũ thể thao; Quyết định số 3837/QĐ-BVHTTDL về ban hành chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn quyền anh; Quyết định số 3838/QĐ-BVHTTDL về ban hành chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn bóng bàn; Quyết định số 3840/QĐ-BVHTTDL về Ban hành chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn taekwondo./.

TV