GS.TS Lê Qúy Phượng giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học TDTT nhiệm kỳ I

Cập nhật lúc: 13:08 06/03/2018

Mới đây, Hội Khoa học Thể dục thể thao đã xác nhận GS.TS Lê Quý Phượng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch.

Trong những năm qua, hoạt động khoa học TDTT  ở Việt Nam đã có những đóng góp nhất định đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực TDTT. Tuy nhiên, hoạt động này chưa thực sự phát triển mạnh mẽ. Do đó, đứng trước tình hình mới Ban vận động Hội Khoa học TDTT Việt Nam đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân tham gia làm hội viên của Hội và đã hoàn thiện các thủ tục cần thiết cho sự ra đời của Hội Khoa học TDTT  Việt Nam.

Ngày 23/12/2016, Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định số 4350/QĐ-BNV cho phép thành lập Hội Khoa học TDTT Việt Nam. Mục đích của Hội là tập hợp những người làm công tác khoa học và công nghệ (KHCN) TDTT thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm đoàn kết, giúp đỡ nhau phát huy tài năng, trí tuệ, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp. Tiến hành các hoạt động nghiên cứu ứng dụng Khoa học công nghệ để trở thành động lực phát triển TDTT Việt Nam và tăng cường hội nhập quốc tế.

Căn cứ điều lệ Hội Khoa học TDTT Việt Nam khóa I nhiệm kỳ 2017 -2021 đã được Bộ Nội Vụ phê duyệt. Căn cứ vào kết quả phiên họp đầu tiên của Hội Khoa học TDTT Việt Nam khóa I nhiệm kỳ 2017 -2021.

Hội Khoa học TDTT Việt Nam khóa I nhiệm kỳ 2017 -2021 xác nhận GS.TS Lê Quý Phượng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Khoa học TDTT Việt Nam khóa I nhiệm kỳ 2017 -2021 cùng ban chấp hành gồm 27 thành viên.

Sự ra đời của Hội Khoa học TDTT có ý nghĩa quan trong đối với TDTT nuớc nhà, đặc biệt đó là một lợi thế trong quá trình giám định các hoạt động thể thao, nhờ có sựu tham gia của các nhà khoa học, các chuyên gia thể thao đầu ngành.

Theo Toquoc.vn