Đắk Lắk sẽ đăng cai tổ chức giải Bóng bàn các đội mạnh toàn quốc năm 2018

Cập nhật lúc: 13:07 03/07/2018

Đó chính là nội dung vừa được Tổng cục Thể dục Thể thao thông qua tại văn bản số 865/TCTDTT-TTTTCII.


Theo đó, giải Bóng bàn các đội mạnh toàn quốc năm 2018 sẽ được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 03 tháng 10 năm 2018. Tổng cục Thể dục Thể thao đã uỷ nhiệm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đăng cai tổ chức giải đồng thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cùng các ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện, tuyên truyền vận động tài trợ để tổ chức giải được thành công./. 

 

An Nhiên