Đã có văn bản hướng dẫn công tác khen thưởng Đại hội Thể dục Thể thao các cấp

Cập nhật lúc: 15:28 05/02/2018

Ngày 24/01/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số  305/BVHTTDL-TĐKT về việc hướng dẫn khen thưởng cho các phương tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp.

Theo đó, hình thức và đối tượng khen thưởng gồm: Tặng Cờ, Bằng khen, tiền thưởng của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần VIII năm 2018.

Về số lượng: Tặng 15 Cờ của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt thành tích “Tổ chức xuất sắc Đại hội Thể dục thể thao các cấp”; Tặng 20 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho 20 đơn vị cấp tỉnh đạt thành tích “Tổ chức tốt Đại hội Thế dục thể thao các cấp”; Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho đơn vị cấp huyện đạt thành tích “Tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện”; Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho đơn vị cấp xã đạt thành tích “Tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao cấp xã”.

Đoàn Đắk Lắk tại Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII tại Nam Định

Nguồn kinh phí khen thưởng Cờ, Bằng khen được trích từ nguồn kinh phí của Tổng cục Thể dục thể thao, với mức khen Cờ là 10 triệu đồng; Bằng khen theo quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Minh Long