Đã có Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thể thao

Cập nhật lúc: 09:09 28/05/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 46/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thể thao và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019.

Theo đó, vi phạm quy định về sử dụng chất kích thích trong tập luyện, thi đấu thể thao sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng chất kích thích thuộc Danh mục bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao; phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi bao che, tổ chức cho vận động viên sử dụng chất kích thích thuộc Danh mục bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao.

Vi phạm quy định về sử dụng phương pháp bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tạp luyện, thi đấu thể thao mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy, kích động bạo lực, trái với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện, thi đấu thể thao gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người tập luyện, thi đấu, trừ những bài tập, môn thể thao, phương pháp tập luyện, thi đấu thể thao được pháp luật cho phép.

Vi phạm quy định về cấm gian lận trong hoạt động thể thao, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi gian lận về tên, tuổi, giới tính, thành tích để được tuyển chọn vào đội tuyển thể thao, trường năng khiếu thể thao hoặc tham gia thi đấu thể thao; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi bao che, dụ dỗ, ép buộc người khác gian lận trong hoạt động thể thao; phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao.

Vi phạm quy định về cấm bạo lực trong hoạt động thể thao phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự; đe dọa xâm phạm sức khỏe, tính mạng; phản ứng không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam khi tham gia hoạt động thể thao; phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi cố ý gây chấn thương, chơi thô bạo gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người khác trong tập luyện, thi đấu thể thao.

Vi phạm quy định về quyền, nghĩa vụ của vận động viên thể thao thành tích cao; vi phạm quy định về quyền, nghĩa vụ của huấn luyên viên thể thao thành tích cao cũng có mức xử phạt tương ứng từ 5.000.000 đồng - 15.000.000 đồng.

 Vi phạm quy định về nghĩa vụ của trọng tài thể thao thành tích cao phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không trung thực, khách quan trong điều hành thi đấu thể thao.

Vi phạm quy định về phong đẳng cấp vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thành tích cao phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi phong đẳng cấp vận động viên không bảo đảm tiêu chuẩn; phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối vói hành vi phong đẳng cấp huấn luyện viên, trọng tài không bảo đảm tiêu chuẩn.

Vi phạm quy đinh về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức giải thi đấu thể thao thiếu một trong những nội dung về tên giải, thời gian, địa điểm, chương trình thi đấu, điều kiện an ninh, trật tự, y tế, trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tổ chức giải thi đấu; phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Không thành lập Ban tổ chức giải thi đấu; không có Điều lệ giải thi đấu; không bảo cáo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức, kết quả giải thi đấu; phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức giải thi đấu thể thao không đúng.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định mức xử phạt đối với các hành vi, như: Vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm, hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện; vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao; vi phạm quy định về điều kiện cơ sở vật chất trong kinh doanh hoạt động thể thao; vi phạm quy định về trang thiết bị trong kinh doanh hoạt động thể thao; vi phạm quy định về trang thiết bị trong kinh doanh hoạt động thể thao; vi phạm quy định về nhân viên chuyên môn trong kinh doanh hoạt động thể thao; vi phạm quy định khác trong hoạt động thể thao.