Đã có Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

Cập nhật lúc: 13:58 23/01/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 29/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Theo đó, Điều lệ của Đại hội gồm 3 chương, với 13 Điều. Chương 1 bao gồm các quy định chung: Mục đích; yêu cầu; biểu tượng Đại hội; đối tượng và điều kiện tham dự; thời gian và địa điểm thi đấu; đăng ký thi đấu; kinh phí tố chức và tham dự). Chương 2 quy định về nội dung thi đấu và xếp hạng, gồm: Số môn thi và nội dung thi đấu; thể thức thi đấu; đánh giá kết quả. Chương 3 dành cho khen thưởng, kỷ luật và giải quyết, khiếu nại.

Với tổng số 36 môn thi đấu ở 743 nội dung, Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 được dự kiến tổ chức từ ngày 25/11 – 10/12/2018 tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình.

 

TV