Bộ VHTTDL tiếp tục ban hành các Thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực thể thao

Cập nhật lúc: 21:39 28/04/2018

Liên tiếp các Thông tư vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua, gồm: Thông tư số 19/2018/TT-BVHTTDL quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn quần vợt; Thông tư số 20/2018/TT-BVHTTDLT quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn pa tin; Thông tư số 21/2018/TT-BVHTTDL quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn lặn biển thể thao giải trí.

Ảnh: Lặn biển

Theo đó, các Thông tư đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2018./.

TV