Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911 – 25-8-2021), Thư viện tỉnh Đắk Lắk tổ chức Triển lãm sách trực tuyến trên cổng thông tin: thuviendaklak.org.vn và trang Facebook của Thư viện tỉnh Đắk Lắk.

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên lần thứ 26:: Đắk Lắk có 11 tác phẩm được chọn vào triển lãm

Thông tin từ Ban tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên lần thứ 26 - năm 2021, Đắk Lắk có 23 tác giả dự thi, với 165 tác phẩm, trong đó có 7 tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm.

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét tăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân đối với dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét tăng hạng chức danh nghề nghiệp; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển...

Nuôi dưỡng tình yêu văn hóa cồng chiêng cho giới trẻ

Thời gian qua, hoạt động truyền dạy cồng chiêng và các loại hình văn hóa truyền thống được nhiều bạn trẻ ở huyện M’Drắk nhiệt tình hưởng ứng, tham gia.

Điều chỉnh thời gian tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu sang tháng 12/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 2883/BVHTTDL-VHDT về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu, năm 2021

Chấn chỉnh quảng cáo, xây dựng đô thị văn minh

Sau những nỗ lực của chính quyền thành phố cùng các cơ quan chức năng nhằm thực hiện Nghị định số 28/NĐ-CP, ngày 20-3-2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/NĐ-CP, ngày 12-11-2013 của Chính phủ

Ban hành thủ tục hành chính mới hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày 02/8/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2224/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2201/QĐ-BVHTTDL quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi...

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định 2175/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Lấy ý kiến góp ý đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú"

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 10

Xin ý kiến dự thảo “Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh - Thân thiện - Mến khách”

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đang triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo “Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh - Thân thiện - Mến khách”.

5 Góp ý với Dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030

Dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 đã được chuẩn bị chặt chẽ, trách nhiệm bởi các cơ quan tham mưu. Tuy nhiên tôi xin được đóng góp thêm một số nội dung sau.

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong lĩnh vực Thư viện

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 2371/BVHTTDL-TV hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong lĩnh vực thư viện.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 1524/QĐ-UBND, ngày 22/6/2021 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xây dựng thiết kế logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện "Nghệ thuật sơn mài Việt Nam"

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1893/QĐ-BVHTTDL về việc Xây dựng thiết kế logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện "Nghệ thuật sơn mài Việt Nam".

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE