Xuất bản sách ảnh phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, năm 2019

Cập nhật lúc: 16:34 20/12/2018

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch xuất bản sách ảnh phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, năm 2019.

Hương sắc cà phê

Sách nhằm giới thiệu và quảng bá hình ảnh về truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu sách phải sử dụng hình ảnh đẹp, chất lượng, bản quyền hợp pháp, có tính nghệ thuật cao và bố cục hợp lý; nội dung bảo đảm tính chân thực, khách quan, nguồn chính thống; truyền tải được thông điệp về lịch sử, văn hóa, du lịch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đề cao giá trị đặc trưng, tiềm năng nổi bật, lợi thế so sánh của tỉnh Đắk Lắk; sử dụng trong Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, năm 2019 và lâu dài.

Hữu Hùng