Xin ý kiến dự thảo “Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh - Thân thiện - Mến khách”

Cập nhật lúc: 21:10 14/07/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đang triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo “Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh - Thân thiện - Mến khách”.

  Ảnh minh họa

Theo dự thảo, “Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh - Thân thiện - Mến khách” gồm có 3 Chương và 13 Điều (Chương I: Quy định chung; Chương II: Nội dung Bộ Quy tắc; Chương III: Tổ chức thực hiện).

Bộ Quy tắc được ban hành nhằm xây dựng hình ảnh người dân Đắk Lắk đẹp, văn minh, thân thiện, mến khách tạo dấu ấn đối với đồng bào trong nước và cộng đồng quốc tế; góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc ứng xử, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương; từng bước tạo được niềm tin, sự hòa đồng, thân thiện, mến khách của người dân Đắk Lắk đối với khách đến sinh sống, học tập, tham quan, du lịch tại Đắk Lắk.

Nội dung dự thảo “Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh - Thân thiện - Mến khách” sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời gian 30 ngày để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân.

Duy Hà