Xây dựng thiết kế logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện "Nghệ thuật sơn mài Việt Nam"

Cập nhật lúc: 11:14 25/06/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1893/QĐ-BVHTTDL về việc Xây dựng thiết kế logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện "Nghệ thuật sơn mài Việt Nam".

Tranh Sơn mài                             Ảnh minh họa

Đề án Xây dựng thiết kế logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện "Nghệ thuật sơn mài Việt Nam" là một trong những nội dung triển khai thực hiện Đề án Xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia "Nghệ thuật sơn mài Việt Nam" giai đoạn 2020 - 2030 đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Mục đích của Đề án Xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia "Nghệ thuật sơn mài Việt Nam" giai đoạn 2020 - 2030 nhằm thúc đẩy sự phát triển của Nghệ thuật Sơn mài Việt Nam góp phần phát triển thị trường văn hoá, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, quảng bá đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế qua các hoạt động giao lưu nghệ thuật, trao đổi tác phẩm, sản phẩm văn hoá. Đồng thời, góp phần chấn hưng và khẳng định giá trị của Sơn mài Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh giao lưu, chú trọng quảng bá thương hiệu quốc gia thông qua việc giới thiệu các sản phẩm, tác phẩm Sơn mài Việt Nam trở thành sản phẩm văn hóa, nghệ thuật góp phần xây dựng công nghiệp văn hoá. Khuyến khích các doanh nghiệp, làng nghề, nghệ sĩ, nghệ nhân chế tác, sáng tác các sản phẩm, tác phẩm sơn mài trở thành những sản phẩm hàng hóa tiêu thụ ở trong nước và quốc tế…

Các nội dung chính của Đề án, gồm: (1) Xây dựng logo nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện "Nghệ thuật Sơn mài Việt Nam"; (2) Ban hành quy trình chế tác, tiêu chuẩn nguyên vật liệu, tiêu chí của "Nghệ thuật Sơn mài Việt Nam"; (3) Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, tuyên truyền giới thiệu về Nghệ thuật Sơn mài Việt Nam trong nước và nước ngoài (Đầu tư, quảng bá, giới thiệu phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ Sơn mài ở Làng nghề Sơn mài Hạ Thái, Hà Nội; (4) Đầu tư, quảng bá, giới thiệu bảo tồn và phát triển Làng Sơn mài Tương Bình Hiệp thuộc địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương); (5) Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Sơn mài quốc tế tại Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng thiết kế, logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện "Nghệ thuật sơn mài Việt Nam" giai đoạn 2020 - 2030.

Dương Nguyễn