Xây dựng bộ ảnh chuyên đề "Sắc màu các dân tộc Việt Nam"

Cập nhật lúc: 15:34 12/03/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) vừa ban hành Quyết định số 805/QĐ-BVHTTDL về việc Xây dựng bộ ảnh chuyên đề "Sắc màu các dân tộc Việt Nam".

Sắc màu dân tộc Êđê

Việc xây dựng bộ ảnh chuyên đề "Sắc màu các dân tộc Việt Nam" là hết sức cần thiết, vì Việt Nam có 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa đặc trưng độc đáo, thể hiện qua tập quán sinh hoạt, trang phục truyền thống, hoạt động tín ngưỡng, lễ hội v.v… làm nên bức tranh đẹp, phong phú, đa dạng, đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Những nét đẹp độc đáo ấy là niềm tự hào của các dân tộc nói riêng, của Việt Nam nói chung, được bạn bè quốc tế rất yêu thích, trân trọng và quan tâm.

Trong những năm qua, việc tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, du lịch Việt Nam thông qua các tác phẩm nhiếp ảnh, các triển lãm ảnh đã được chú trọng và ngày càng gặt hái được kết quả tốt. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có một bộ ảnh nghệ thuật nào tập hợp đầy đủ, giới thiệu bức tranh toàn cảnh đẹp về 54 dân tộc của Việt Nam phục vụ cho việc quảng bá, giới thiệu trong và ngoài nước.

Bộ VHTTDL giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan (Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam) tổ chức xây dựng bộ ảnh chuyên đề "Sắc màu các dân tộc Việt Nam".

Kinh phí xây dựng bộ ảnh được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa, thông tin do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2021.

Bộ ảnh được hoàn thành sẽ là nguồn tư liệu quý của Nhà nước trong các hoạt động triển lãm, in ấn, trình chiếu… phục vụ giới thiệu, quảng bá tới nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế trong các hoạt động do Nhà nước tổ chức ở trong nước và nước ngoài.

Xem các tài liệu tại đây

Duy Hà