Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch Tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk, lần thứ III, giai đoạn 2015 - 2020

Cập nhật lúc: 09:42 17/04/2020

Nhằm mục đích động viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn học nghệ thuật của Nhân dân trong tỉnh; nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực sáng tạo của đội ngũ sáng tác văn học nghệ thuật. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2899/KH-UBND ngày 06/4/2020 về Tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk, lần thứ III, giai đoạn 2015 - 2020, đây là nội dung nhằm thực hiện Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về cơ cấu giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk, dự kiến thời gian tổ chức tổng kết và trao giải vào tháng 9/2020.

Ảnh minh họa

Theo đó, các loại hình được xét chọn trao giải gồm những tác phẩm thuộc 09 lĩnh vực: Thơ, văn, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, biểu diễn nghệ thuật, kiến trúc, điện ảnh, nghiên cứu sưu tầm văn hóa dân gian. Việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin  tỉnh Đắk Lắk, lần thứ III, giai đoạn 2015 - 20202 dành cho những tác giả trong và ngoài tỉnh có tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc, phản ánh về vùng đất, con người Đắk Lắk qua lao động, xây dựng và bảo vệ quê hương; mỗi tác giả có thể tham dự xét giải ở nhiều chuyên ngành khác nhau, nhưng chỉ được nhận thưởng cao nhất trong số các tác phẩm tham dự xét giải của một chuyên ngành.

Việc xét tặng giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, giai đoạn 2015 - 2020 được tổ chức đảm bảo nguyên tắc: Đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét giải, đồng thời phải bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và công khai.

Võ Phượng