Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai

Cập nhật lúc: 09:43 31/05/2018

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có văn bản số 881/CV-BTG, gửi các cơ quan, đơn vị truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống thiên tai.

 

Theo đó, trên cơ sở văn bản số 4422-CV/TG của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị thực hiện việc tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với truyền thông cơ sở kịp thời chuyển tải thông tin tới từng người dân để chủ động chuẩn bị, phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tin truyền thông trong việc đưa tin kịp thời về các hoạt động ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các lực lượng. Chú ý đề cao trách nhiện của các cấp, các ngành trong chỉ đạo ứng phó thiên tai và cứu hộ, cứu nạn, thể hiện ở việc hàng năm phải kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng theo từng phương án hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, trách nhiệm nghĩa vụ của người dân trong hợp tác với chính quyền trước yêu cầu ứng phó thiên tai. Phản ánh những vấn đề cần được nghiên cứu, bổ sung như quy chế phối hợp điều hành các lực lượng cùng tham gia ứng phó thiên tai, quy định về việc thành lập và cơ chế, chính sách, phương thức sử dụng quỹ phòng, chống thiên tai, điều chỉnh quy trình hỗ trợ ứng cứu và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, đặc biệt một số nội dung cần xử lý ngay như hỗ trợ lương thực, thực phẩm hóa chất tiêu độc khử trùng.

Toàn bộ nội dung tuyên truyền được triển khai tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân để biết đồng thời có phương án chủ động phòng, chống kịp thời khi có sự cố xảy ra./.

Minh Long