Triển lãm tài liệu trực tuyến hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4

Cập nhật lúc: 08:21 16/04/2020

Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 31/5/2020, Thư  viện tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành Triển lãm tài liệu trực tuyến hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4. Đây là một trong những hoạt động triển khai thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg, ngày 24/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam; Kế hoạch số 9103/KH-UBND, ngày 15/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”. Triển lãm cũng sẽ gắn với hoạt động tuyên truyền hưởng ứng các ngày lễ lớn trong năm 2020 như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020)...

Ảnh minh họa

Theo đó, bằng hình thức triển lãm tài liệu trực tuyến trên Trang thông tin điện tử: thuviendaklak.org.vn và trang facebook của Thư viện tỉnh, nhiều chuyên đề mang ý nghĩa giáo dục cao sẽ được chuyển tải tại Triển lãm trực tuyến như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020); Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020); “Biển đảo Việt Nam”; Các tác phẩm, tác giả Đắk Lắk; Sách thiếu nhi; Sách điện tử. Với hình thức triển lãm trực tuyến, tất cả các chuyên đề đều được số hóa, xử lý và sắp xếp khoa học, hấp dẫn, thuận tiện cho bạn đọc có thể tham quan trực tuyến và có khả năng tương tác đối với người dùng qua máy tính, laptop, thiết bị di động.

Triển lãm tài liệu trực tuyến lần này nhằm tiếp tục kế thừa, phát huy thành công của các kỳ tổ chức Ngày sách Việt Nam trước đây, huy động mọi nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển văn hóa đọc tại cộng đồng; xây dựng và phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc. Đưa ra những giải pháp phù hợp để đẩy mạnh hơn nữa phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá sách, lưu giữ sách vào thực tiễn cuộc sống với sự đổi mới, đa dạng cả về nội dung và hình thức.

Võ Phượng