Triển lãm sách, ảnh tư liệu “Đắk Lắk - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Cập nhật lúc: 09:21 20/06/2019

Đó là một trong các hoạt động được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk triển khai tổ chức thực hiện để thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm này có 4 chủ đề. Gồm: (1) Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các hình ảnh tư liệu; (2) Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; (3) Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (4) Sách tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm do Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Thư viện tỉnh Đắk Lắk thực hiện. Triển lãm được tổ chức trưng bày tại Phòng trưng bày chuyên đề, tầng 1, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk từ ngày 26/6/2019 đến ngày 05/9/2019.

Dương Nguyễn